Skip to main content

Over Vastgoedpro

Als De Huizenbeurs zijn wij aangesloten bij Vastgoedpro. 
Dit is de beroepsvereniging voor Nederlandse vastgoedprofessionals. De 700 aangesloten professionals zijn allen werkzaam in een beroepsgroep binnen de vastgoedsector.

Als beroepsvereniging richt Vastgoedpro zich op de individuele beroepen binnen de sector om haar leden optimaal te faciliteren. De vereniging is gericht op beroepsgroepen binnen het vastgoed met ieder een eigen sectie. Op dit moment zijn dat de makelaar, de taxateur en de bouwkundig keurder. Voor deze laatste groep is in 2018 speciaal het keurmerk Vakkundig gekeurd ontwikkeld.

Ook andere professionals werkzaam in de vastgoedsector kunnen zich bij ons aansluiten al dan niet georganiseerd in een eigen sectie. De focus van de vereniging ligt op kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en het faciliteren van de leden bij de uitoefening van hun beroep.

De vastgoedsector telt een groot aantal verschillende beroepen. Ieder beroep heeft zo weer zijn eigen behoeftes, wensen en tools. Vastgoedpro gelooft niet in het ‘one-size-fits-all’ model waarbij alle vastgoedprofessionals op dezelfde manier worden benaderd. De vereniging heeft daarom secties ingericht naar het type beroep. Daarbinnen wordt een eigen visie op het beroep ontwikkeld, kunnen leden met elkaar van gedachten wisselen en worden er tools en materialen ter ondersteuning aangeboden.

Van oudsher ligt de focus op twee beroepen, makelaar en taxateur, maar de vereniging streeft naar aansluiting van meer beroepen binnen de vastgoedsector zoals Bouwkundigen en vastgoedspecialisten. Centraal waar het moet, decentraal waar het kan. Vastgoedpro gelooft in de regionale kracht van haar leden en ondersteunt deze ook. Dat betekent concreet dat Vastgoedpro niet vanuit de centrale organisatie alles regisseert, maar juist decentraal de professional wil laten excelleren. Daarom werkt Vastgoedpro met vakinhoudelijk adviseurs die in hun regio actief leden ondersteunen. Ook worden er jaarlijks veel diverse evenementen en bijeenkomsten ‘in de regio’ georganiseerd en ondersteunt het bureau haar leden op het gebied van regionale marketing.

Back to top